กทม.ไม่ใช่ประเทศไทย!!พบคนไทยเล่นเนททั้ง76จังหวัด พบปะกันได้! มีครบทุกจังหวัด! ลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ามาใหม่ แก้ไข ค้นหา

108-1009: Nakhon Si Thammarat
Top : Nakhon Si Thammarat

People lists:
OUYCHAI SUMLEEKAEW : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(CHOICE) M ,เกิด:2521
School: สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Organisation: Microsoft(Thailand)
Hobbies: ดูหนัง
Description: ชอบสังสรรค์ ชอบแบบมัน ๆ กับชีวิต
Added: 22-Jan-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-40)
นันทกาญจน์ บุญช่วย : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 25052201
(นก) F ,เกิด:2513
School: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Hobbies: เทนนิส, ชอปปิ้ง
Added: 28-Feb-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-199)
BOY911 : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 34549555
(BOY911) M
Organisation: Montana Inc.
Hobbies: computer,ดูหนัง,ฟังเพลง,chat
Description: เจอกันใน pirch ก็ได้นะ(ห้องคนวัยทำงาน)
Added: 1-Mar-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-482)
มงคล : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 36762731
(เพลิน) M ,เกิด:05/05/20
School: มหาวิทยาลัยนเรศวร
Hobbies: อ่านหนังสือ ฟังเพลง เล่นกีฬา ท่องเที่ยว
Description: ยินดีรู้จักเพื่อนทุกคนครับ
Added: 19-Apr-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-486)
โสภณ ณ นคร : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 22267559
(แดง) M ,เกิด:2467
School: ตมธก.
Organisation: อิสระ
Hobbies: อินเทอร์เน็ต
Description: ยินดีรู้จักผู้มีวัยใกล้เคียงกัน
Added: 7-May-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-627)
Somjin Yaso : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 394481037
(Nui) M ,เกิด:16/08/1977
School: สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Organisation: การเคหะแห่งชาติ
Hobbies: เล่นกีฬา
Added: 26-May-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-737)
shoknaga shok : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
M
Added: 13-Jun-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-901)
นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรือง : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(น้ำ) M ,เกิด:15/พฤษภาคม/2519
School: สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
Hobbies: เล่นคอมพิวเตอร์
Description: ยินดีต้อนรับทุกคนนะ
Added: 15-Feb-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-1000)
นิภาวดี : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 31582116
(เล็ก) F ,เกิด:17/12/1975
Hobbies: ว่ายน้ำ
Added: 21-Jul-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-1197)
somsak : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
M ,เกิด:30122502
School: ม.รามคำแหง
Added: 23-Jul-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-1223)
somsak : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
M ,เกิด:30122502
School: ม.รามคำแหง
Added: 23-Jul-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-1224)
พชระ ฉัตรเวชศิริ : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 43975657
(เต้ย) M ,เกิด:19/11/24
School: กัลยาณีศรีธรรมราช
Organisation: รัฐบาล
Hobbies: ดูหนังฟังเพลง
Description: อะไรดีล่ะ
Added: 26-Jul-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-1249)
ธนิต พัวพานิช : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 34079096
(โป้ง) M
Hobbies: ดูหนัง,อ่านหนังสือ(การ์ตูน)
Description: หวัดดี ยินดีที่ได้รู้จักครับ
Added: 1-Aug-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-1325)
นายอมรเทพ สตันยสุวรรณ : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 44255883
(boy) M ,เกิด:5/03/17
URL: http://www.geocities.com/SiliconValley/Cable/2996/

School: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Hobbies: เทคโนโลยี
Description: เทคโนโลยีเพื่อกลุ่มเพื่อน
Added: 8-Aug-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-1486)
Natenapang : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(b1) F ,เกิด:16/07/82
School: Walailak University
Hobbies: หายใจ
Added: 10-Aug-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-1528)
จิกาพฤกษ์ สุตตะระ : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(สอง) F ,เกิด:4/11/28
School: ร.ร สาธิต มอ. ปัตตานี
Hobbies: ดูโทรทัศน์
Added: 12-Aug-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-1571)
DAcha Boontong : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 181818
(kong) M ,เกิด:18\12\2523
School: Thaksin University
Added: 15-Aug-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-1633)
ฉัตราพรรณ สมตน : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(ฟิน) F ,เกิด:25/8/19
Added: 19-Aug-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-1715)
ฉัตราพรรณ สมตน : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(ฟิน) F ,เกิด:25/8/19
Added: 19-Aug-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-1716)
นุชจิเนตร เอี่ยมสกุลเวช : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(ขวัญ) F ,เกิด:21 ก.พ. 2525
School: วชิราโปลีเทคนิค สงขลา
Hobbies: ดู TV ฟังเพลง เล่นกีฬา
Description: หวัดดีทุกคนเราเพิ่งมาใหม่นะยังไม่รู้จักใครเราขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะเพื่อน ๆ ทุกคน
Added: 22-Aug-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-1746)
นุชจิเนตร : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(ขวัญ) F ,เกิด:21 ก.พ. 2525
School: วชิราโปลีเทคนิค สงขลา
Hobbies: ดูหนัง ฟังเพลง เล่นกีฬา
Description: มาใหม่นะฝากเนื้อฝากตัวด้วยคนจ๊ะ ทุก ๆคน
Added: 26-Aug-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-1795)
พนม วาระเพียง : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 45776338
(โอ) M
Organisation: สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
Description: ดีใจมากครับถ้ามีเพื่อนคุย
Added: 31-Aug-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-1864)
สารภี จิตมนัส : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(ลูกแก้ว) F ,เกิด:4 ก.ค.2519
Added: 4-Sep-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-1929)
นางสุกัญญา รัตตะกุญชร : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 65869746
(น้องไก่) F ,เกิด:23 เม.ย. 18
School: สรฎ สวนสุนันทา
Organisation: กระทรวงศึกษาธิการ
Added: 28-Feb-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-2003)
อรจตร ไชยลิขิต : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 1999
(อุ้น) F ,เกิด:6/3/2523
School: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Organisation: ทบวงมหาวิทยาลัย
Hobbies: เล่นอินเตอร์เน็ต
Added: 12-Oct-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-2270)
Chatcheu : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(Dear) M ,เกิด:18-10-82
URL: http://www.geocities.com/Broadway/stage/5988

School: Dulwich International Collage
Organisation: Igcse
Hobbies: Computing
Description: I'm Red Eagle.
Added: 20-Oct-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-2419)
พันธุ์โทน : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 52760237
(โทน) M ,เกิด:21/2/74
School: University of Canberra Australia
Hobbies: อ่านหนังสือ,ดูหนัง,ฟังเพลง
Description: อยากพูดคุยแลกเปลื่ยนความคิดเห็น และสนุกสนาน. Hope to see you soon, Bye.
Added: 21-Oct-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-2448)
pornsri chunchom : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
M ,เกิด:30 /5 /2520
Added: 28-Oct-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-2635)
sirodom Sagountap : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 50889182
(pall) M ,เกิด:26/6/75
School: payap
Added: 1-Nov-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-2726)
suppalak kamnertngam : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(ปุ๊) M ,เกิด:9/4/2523
URL: i.am/loveboard

School: wu
Description: คนขี้เล่น
Added: 3-Nov-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-2802)
สรรเพชญ เสาวพรรณ : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(นิว) M ,เกิด:07/01/2525
School: วิทยาลัยเทคนิค
Added: 6-Nov-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-2872)
มอนรัฐ : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 35916040
(mary) F ,เกิด:12/12/1975
Hobbies: art
Description: ใครที่ปักใจในเรื่องรักแท้....เรามีคำถามสำหรับคุณ
Added: 5-Nov-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-2869)
วรพล อุดมสกุล : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 53720675
(ต๋อง) M ,เกิด:14/3/26
School: ร.ร. กัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
Hobbies: เล่น internet เล่นกีฬา
Added: 7-Nov-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-2889)
นัททวุฒิ : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 42113298
(นัท) M ,เกิด:12-03-21
School: นครอาชีวะ
Hobbies: ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเน็ท นอน
Description: ยินดีคุยกับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศอะไร ถ้าต้องการความจริงใจเชิญเลย
Added: 13-Nov-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-3014)
Parinya Sakkanayok : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 6260022
(nume) M
Added: 13-Nov-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-3025)
ศุภโชค จุฬะแพทย์ : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
M
Added: 16-Nov-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-3088)
Rungrudee tapnurak : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(rung) F ,เกิด:2519
School: Kasembundit University
Hobbies: อ่านหนัง (การ์ตูน)
Added: 17-Nov-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-3103)
วรพล อุดมสกุล : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 53720675
(ต๋อง) M ,เกิด:14/3/26
School: ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช
Hobbies: เล่น net เล่นฟุตบอล
Description: สวัดดีครับ ทุกๆคนเข้ามาหากันบ้างนะครับ
Added: 17-Nov-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-3112)
amontep rapesaksakonkun : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(jome) M
Added: 17-Nov-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-3113)
วีรอร อุดมพันธ์ : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(ออนซ์) F ,เกิด:4 พค. 24
School: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Organisation: กระทรวงศึกษาธิการ
Hobbies: เล่นเน็ต
Added: 18-Nov-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-3131)
สุวิมล ดีประสิทธิ์ปัญญา : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 71294385
(เจี๊ยบ) F ,เกิด:23 ธ.ค.
School: ปริญญาตรี
Hobbies: อ่านหนังสือ
Added: 6-May-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-6817)
Sirot Rabablerd : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 72645100
(NUT) M ,เกิด:2/12/'80
School: เทคโนฯดารต่อเรือนครศรีฯ
Hobbies: เลี้ยงปลา
Description: รักใครรักจริงจะไม่ทิ้งให้เดียวดาย
Added: 7-May-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-6845)
นายเชาว์ เต็มรักษ์ : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 64759765
(เชาว์) M ,เกิด:5/5/1964
URL: http://www.nakhonsi.com

School: จบแล้วครับ จากประเทศญี่ปุ่น
Organisation: บริษัท CJ World Communication Co.,Ltd
Hobbies: เล่นกิฬา
Description: นครอันงามสง่า แห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
Added: 8-May-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-6870)
นายปิยชาติ รำจวน : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(เด่น) M ,เกิด:24ตค 2521
School: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Hobbies: เล่นกีฬา,เล่นดนตรี
Description: สวัสดีครับ..ก็จะเข้าเป็นสมาชิกอีก 1คนนะครับ หวังว่าคงจะไดด้ช่วยสังคมบ้างนะครับ
Added: 10-May-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-6927)
ปิยดา ทองกัน : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 61312541
(หมูน้อย) F ,เกิด:4 พ.ย.19
School: ปริญญาตรี
Organisation: บริษัท ฯ
Hobbies: เล่นเน็ต อ่านหนังสือ
Description: ยินดีคุยกับทุกคนค่ะ ตัวจริงเสียงจริงน่ารักค่ะ
Added: 12-May-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-7027)
จิตติพงศ์ ทองดี : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 47363865
(นายโจ) M ,เกิด:22/06/1974
URL: http://www.thai.net/nakhonsi

School: ม.ศรีปทุม
Organisation: บ.ยูเนี่ยนซอฟต์
Hobbies: เขียนweb
Description: อยากมีเพื่อนเยอะๆครับ
Added: 12-May-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-7048)
นายโรมม์ ธรนิตย์ : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 22044833
(โรมม์) M ,เกิด:11พ.ย.2516
School: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Hobbies: เล่นอินเตอร์เน็ต ฟังเพลง ดนตรี อ่านหนังสือ ช็อปปิ้ง
Description: ยินดีท่ีได้รู้จักทุกคนครับ...
Added: 26-May-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-7202)
matinee : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 66185244
(air) F ,เกิด:22 /08/2515
School: MBA-รามคำแหง นครศรีธรรมราช
Organisation: ธนาคารออมสิน
Hobbies: ดูหนัง
Added: 26-May-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-7210)
traithep : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(man) M ,เกิด:4-9-2525
School: โรงเรียนปากพนัง
Hobbies: วาดรูป
Description: หวัดดี
Added: 27-May-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-7231)
สัมฤทธิ์ : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(คุณอา) M ,เกิด:31/01/21
Added: 28-May-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-7255)
Chatcheu : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(Deer) M ,เกิด:18-10-99
URL: http://www.geocities.com\dearfai

School: Raja School
Hobbies: Basketball
Description: That is Entertainment that you never seen before. Thank you for visit.
Added: 19-Nov-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-3154)
best : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(wut) M
Added: 21-Nov-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-3180)
bunying : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 10045000
M
URL: http://home.nakhon.net/bunying/

Added: 30-Nov-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-3348)
don : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
M
Added: 3-Dec-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-3382)
ปิยวรรณ ผ่องสกุล : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
F ,เกิด:3 /2/72
School: ศรีธรรมราชศึกษา
Hobbies: อ่านหนังสือ ฟังเพลง เล่นเน็ต
Description: ความจริงใจเป็นสิ่งที่สำคัญท่สุด
Added: 11-Dec-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-3500)
ปริญญา สัคคะนายก : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 6260022
(nume) M ,เกิด:6/04/2505
Added: 13-Dec-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-3528)
นางสาวปรินทร์รัตน์ ออนิธิไพศาล : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(เรียว) F ,เกิด:6 กพ 2523
School: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Description: ยินดีต้อนรับที่จะคุยกับเด็กนครศรีทุกคนนะ
Added: 22-Dec-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-3657)
ธนิต พัวพานิช : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 34079096
(โป้ง) M ,เกิด:01/10/2511
Description: ยินดีที่ได้รู้จักครับ
Added: 23-Dec-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-3697)
นายธวัชชัย ศรีภัทราพันธุ์ : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(หนำเลี๊ยบ) M ,เกิด:12/Jul/1976
School: ลาดกระบัง
Organisation: วิศวกรรมศาสตร์,เครื่องกล
Hobbies: หลับ,เล่นเกม,หลีหญิง
Description: ดังแต่ท่อ ล้อไม่หมุน ดีแต่ป้อ .....ไม่เป็น
Added: 26-Dec-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-3747)
somboon eardnimit : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(max) M ,เกิด:10/07/99
Added: 27-Dec-1999, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-3772)
Chalermporn Pethkorn : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(KEM) M
Added: 7-Jun-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-7514)
เฉลิมพร เพชรกรณ์ : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(kem) M ,เกิด:4 december 1980
Added: 7-Jun-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-7512)
วีระพล เจริญรูป : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 24749655
M ,เกิด:20081964
Organisation: Powerbuy
Hobbies: ดูหนัง
Added: 8-Jun-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-7534)
นาย เบญจพล จันทรมานะ : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(แบงค์) M ,เกิด:22 ก.ย. 2519
School: สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
Organisation: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Hobbies: อ่านการ์ตูน,ดูหนัง,ฟังเพลง
Added: 10-Jun-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-7594)
patipat sripaoraya : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(ติ๊ก) M ,เกิด:17/10/23
School: ราชภัฏนครศรีธรรมราช
Description: 075-356175 ว่างเสมอครับ
Added: 11-Jun-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-7618)
นายกิตติศักดิ์ ทรงแก้ว : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
M ,เกิด:19/04/2518
School: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
Organisation: โรงพยาบาลนาบอน
Hobbies: เล่น Internet และ ดู VDO.
Added: 12-Jun-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-7635)
ณัฐพร ศิระพลานนท์ : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 67843119
(ทราย) M ,เกิด:26 ตุลาคม 2524
School: เทคนิคนครศรีธรรมราช
Hobbies: เล่นกีฬา เล่นคอมพิวเตอร์
Description: อยากรู้จักทุกคนไม่เกี่ยงจังหวัดครับ
Added: 13-Jun-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-7667)
Jan Ishizaka-Antarasen : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(Jan) M ,เกิด:31/5/2521
Hobbies: Play com , Write letter to friend in Thailand
Description: I miss every one in Nakorn si thammarat so much=)!!!!!!! Please send me e-mail if you remember me!
Added: 15-Jun-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-7703)
jantima : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 521230
(jan) F
Organisation: Berli Jucker Public Co.th.
Description: ห้องคนทำงาน
Added: 16-Jun-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-7730)
ชุตพงศ์ โมฬี : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(ตั้ม) M ,เกิด:1/11/27
School: เบญจมราชูทิศ
Hobbies: เล่นเน็ต
Description: เมลล์มาบ้าง
Added: 17-Jun-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-7753)
มานะชัย แซ่ด่าน : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 59700951
(den) M ,เกิด:14/01/86
School: amc
Description: Hello
Added: 2-Jan-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-3845)
Saijai : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 59259811
(Nui) F ,เกิด:Feb 10, 1966
School: SWU
Organisation: Mahidol University
Hobbies: Reading
Description: Just for being friend..
Added: 5-Jan-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-3904)
chairat saelle : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 31753259
(pok) M ,เกิด:29/มิ.ย/26
URL: 31753259

School: jaratphaichakorn vocation
Organisation: เอกชน
Hobbies: เล่นอินเตอร์เนต
Description: อย่าคุยกับเด็กบ้านเดียวจัง แต่ไครอยากคุยก็ ได้น่ะครับ คุยได้ทุกคน แม้เป็น ช,ญ ก็คุยครับ ผม hs8kqq ครับ ham radio 144.375mhz นครศรีฯ ครับ qru 73 ..88 ครับ
Added: 9-Jan-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-3962)
chairat saelle : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 31753259
(pok) M ,เกิด:29/มิ.ย/26
URL: 31753259

School: จรัสพิชากรอาชีวศึกษา
Organisation: เอกชน
Hobbies: เล่นอินเตอร์เนตโต้รุ้ง
Description: อยากมีเพื่อนที่นครศรีฯครับ
Added: 9-Jan-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-3964)
prasit .rachapol : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(pock.) M ,เกิด:25/4/2516
School: ratchapatnachonsitammarat
Organisation: หจก.toptoen adverthaising and new group
Hobbies: ดูหนัง.ฟังเพลง.เล่นอินเตอร์เนท
Description: ถ้ามั่นใจว่าคุยเก๋งชอบเสียงเพลงยินดีที่จะรู้จัก
Added: 26-Jan-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-4371)
รัตนกานต์ ผลาวรรณ์ : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
F
Added: 26-Jan-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-4457)
cahirat saelle : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 31753259
(pok) M ,เกิด:29/6/26
URL: 316267

School: jaratphichakorn vocation
Organisation: เอกชน
Hobbies: เรียน
Description: ดีครับ เด็กดีเสมอครับน่ะจะบอกให้ อิอิ
Added: 30-Jan-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-4592)
นางสาวสุกัญญา รัตตะกุญชร : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 59887022
(น้องไก่) F ,เกิด:20 มีนาคม 18
School: สรฏ.สวนสุนันทา
Organisation: otcsc
Hobbies: ดูหนัง ดูทีวี
Description: ยินดีรู้จักเพื่อนใหม่ ทุกจังหวัด โดยเฉพาะเมืองคอนและสุพรรณ
Added: 31-Jan-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-4626)
โสภณ : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 18033699
(บอมบ์) M ,เกิด:05/09/1973
Added: 1-Feb-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-4693)
อนุชิต สนินใจ : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# ลืมไปแล้ว
(jackal) M ,เกิด:11/5/21
URL: ไม่มีครับ

School: King Mongkut 's Institute of Technology North Bangkok
Organisation: AUTO MECHANIC
Hobbies: ดูดหนัง ฟังเพลง เล่นเน็ต
Description: "Some people think that it's holding on that makes one strong, Sometimes it's letting go." - - Anonymous - - บางคนคิดว่า การได้ครอบครองในสิ่งที่รัก จะทำให้รู้สึกมั่นคงในรัก แต่บางทีการให้อิสระ อาจจะมีค่ามากกว่านั้น
Added: 2-Feb-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-4709)
ตามตะวัน : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(ตะวัน) F ,เกิด:16/04/1971
School: ทำงานแล้วจ้าาาา
Organisation: ทบวงมหาวิทยาลัย
Hobbies: ปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ
Description: ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อน ๆ ชาวนครศรี ฯ และจังหวัดอื่น ๆ ทุกคน
Added: 18-Jun-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-7782)
เดชะวรรณ เกิดบัวทอง : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(เด) F ,เกิด:13/07/2514
Added: 22-Jun-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-7900)
สุรินทร์ เทพรัตน์ : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 42514980
(กบ) M ,เกิด:3 มีนาคม 2518
URL: http://www.nso.go.th

School: ทำงานแล้วครับ
Organisation: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Hobbies: ใช้คอมพิวเตอร์....
Description: ยินดีที่ได้รู้จักกับทุกๆคนที่จริงใจต่อกัน
Added: 23-Jun-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-7929)
RAYGAN SAGOTT : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 53150426
(ray) M ,เกิด:1982
School: rin
Hobbies: เล่นเรื่อยๆ
Description: อยากรู้จักทุกคนส่งเมล์มานะ
Added: 23-Jun-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-7942)
zim : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 77259326
(ซิม) M ,เกิด:-/-/21
URL: -

Hobbies: com,sport,book
Description: เหอๆ
Added: 25-Jun-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-7969)
แววตา ไทยสม : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(แวว) F ,เกิด:30 พ.ค.2508
School: รัตนพาณิชยการ
Organisation: บริษัท อินเตอร์เซอร์วิสแอนด์อินสทอลเลชั่น จำกัด
Hobbies: ฟังเฟลง, เล่นอินเตอร์เน็ต
Description: ทำงานส่วนตัว อยู่ที่กทม. โทร.9064463 , 9064993 คุยกันได้ค่ะ
Added: 27-Jun-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-8010)
ครรชิต เหล่าปรีชาชาญ : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 74588707
(แต๋) M ,เกิด:01/11/2510
School: ศิษย์เก่า กลัยาณีศรีธรรมราช
Organisation: ธนาคารไทยพาณิชย์
Hobbies: เล่นNET
Description: ยินดีคุยกับทุกคน ยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อกับธนาคาร
Added: 27-Jun-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-8023)
albert c.white : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(John) M ,เกิด:1/11/2522
School: pratom 6
Hobbies: play game
Description: I love you
Added: 28-Jun-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-8026)
amorn : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
F
Description: -ขอเป็นสมาชิกด้วย
Added: 28-Jun-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-8031)
อนงค์เนตร สายสาระ : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(ฟ้า..) F ,เกิด:22/04/20
Organisation: มวล.
Added: 30-Jun-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-8066)
วรรณวิสา ลีเผ่าพันธุ์ : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 51848461
(ปู) F ,เกิด:24/10/26
School: สตรีทุ่งสง
Description: ยินดีคุยกับทุกคนนะคะ
Added: 3-Feb-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-4725)
Thikumporn Boonchuk : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(Dong) M ,เกิด:15/08/17
School: พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
Added: 3-Feb-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-4737)
dacha chauysakul : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
M
Added: 8-Feb-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-4746)
จิโรจ จันทร์สว่าง : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(A) M ,เกิด:14/08/2521
School: ม.เทคโนโลยีมหานคร
Hobbies: กิน,นอน,เที่ยว,เล่นเกมส์CM
Description: อยากรู้จักสาวๆสวยๆ
Added: 4-Feb-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-4770)
รัฐพล เกิดแก้ว : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 50884441
(เอก) M ,เกิด:5/ธ.ค./26
URL: http://www.marilynmanson.net

School: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Organisation: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Hobbies: ฟังเพลงเล่นดนตรี บอล บาส วาดรูป ดูหนังทุกอย่าง
Description: อายุ 16 แล้วจะหาอะไรดีๆทำเพื่อสังคมบ้างซิ
Added: 4-Feb-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-4766)
ปรียาภรณ์ เพชรกุล : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(น้องจอย) F ,เกิด:29/12/2520
School: ม.รามคำแหง
Hobbies: นอนหลับ,ดูหนัง,ฟังเพลง,ช๊อปปิ้ง
Description: อยากมีเพื่อนมากๆเลยแหละตัวเอง 01-8544883
Added: 4-Feb-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-4768)
saritpong thipkonglat : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(pon) M ,เกิด:21/11/81
School: walailak university
Organisation: information science
Hobbies: internet,TV,reading
Description: สวัสดีครับทุกๆคน อยากจะมีเพื่อนผ่านทางเมลล์ครับผม
Added: 7-Feb-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-4858)
pawena yimthaing : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(kwan) F ,เกิด:may 14,1974
School: The University Of The Thai Chamber Of Commerce
Added: 8-Feb-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-4900)
นันวดี ทองกระจ่าง : อีเมล์-อีเมล์สำรอง
(oyo) F ,เกิด:15 มี.ค. 2520
School: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Hobbies: เล่น internet เต้นแอโรบิค อ่านการ์ตูน ดูหนัง ชอบปิ้ง
Added: 9-Feb-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-4925)
ชาญชัย โจมฤทธิ์ : อีเมล์-อีเมล์สำรอง

ICQ# 46963720
(ชาย) M ,เกิด:24/02/2519
School: สถาบันเทคโนโลยีราชมคล
Organisation: กระทรวงศึกษาฯ
Hobbies: เล่นnet
Description: ชาว อ.สิชลครับ ยินดีที่จะ คุยกับทุกคนครับ add icq ของผมไว้เลย online เมื่อไหนเข้ามาเลยครับด้วยความยินดี
Added: 9-Feb-2000, Nakhon_Si_Thammarat , (108 member ID-4936)

Next 100

Search:
Search only in Nakhon Si Thammarat -